Over ons

Het Data Science Platform Nederland (DSPN) is het landelijk platform voor ICT-onderzoek binnen de Data Science. Data Science is het verzamelen en analyseren van zogeheten ‘Big Data’ volgens wetenschappelijke methodiek. DSPN verenigt alle Nederlandse academische instellingen waar Data Science vanuit informatica-perspectief wordt bedreven.

De doelstellingen van DSPN zijn:

  • Het met verenigde stem onder de aandacht brengen van de bijdrage en het belang van ICT-onderzoek in Big Data en Data Science, bijvoorbeeld in discussies rond onderzoeks- en onderwijspolitiek zoals de nationale wetenschapsagenda.
  • Het onderling uitwisselen van informatie over Data Science onderzoek en onderwijs, bijvoorbeeld voor het standaardiseren van opleidingen en de bijbehorende kwaliteitseisen.
  • Het opbouwen en onderhouden van een netwerk van ICT-onderzoekers die actief zijn in Data Science, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten.

Lees ons document over de DSPN Visie (engels) hier.