Leden

De DSPN-leden zijn alle IPN-leden, d.w.z. alle ICT-onderzoeksorganisaties in Nederland, die Data Science activiteiten ontplooien.

De onderstaande lijst bevat puntsgewijs de huidige DSPN leden (en hun gemandateerd vertegenwoordiger in het bestuur van het platform), met verwijzing naar specifieke Data Science organisaties waarin de leden participeren.