Data Science

Data Science zet Big Data om in kennis en inzicht. ICT-onderzoek in Data Science bestudeert methoden, algoritmen en technologieën, bijv. vanuit het perspectief van de informatica of toegepaste wiskunde, om de kennis die verstopt zit in data en datasystemen te openbaren.

Neem bijvoorbeeld de data uit informatiesystemen om operationele processen binnen organisaties te ondersteunen. Naast dat specifieke doel, zit er een grote hoeveelheid intelligentie verborgen in die data. Organisaties kunnen die kennis te gelde maken als zij in staat zijn om de juiste informatie te extraheren en om te zetten ten behoeve van optimalisatie en nieuwe diensten.

Een ander voorbeeld van een rijke bron van informatie is het sociale web. Het analyseren van dit type data geeft overheden, bedrijven en organisaties inzicht in menselijk gedrag en voorkeuren van hun doelgroep.

Data Science onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek naar Data Science heeft als doel om de kennis die verstopt zit in Big Data zichtbaar te maken. Zie de websites van de DSPN leden voor meer informatie over de specifieke onderzoeksfocus van die organisatie.

DSPN verbindt de Data Science onderzoekers van alle disciplines door het organiseren van activiteiten rondom kennisdeling en –disseminatie.

Data Science onderwijs

De vraag naar hoogopgeleide Data Scientists groeit. De leden van DSPN komen aan de vraag tegemoet door het aanbieden van data science onderwijs op alle niveaus (Bachelor, Master, PhD, en professioneel); Zie de websites van de DSPN leden voor meer informatie.

DSPN zorgt voor overzicht van de verschillende onderwijsprogramma’s die binnen Nederland worden aangeboden en help toekomstige initiatieven te coördineren.